Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Riktlinjer för författare

Allmänt

Patristica Nordica Annuaria tar emot manuskript för akademiska artiklar inom fältet patristik och senantik religion. Artiklarna bör vara skrivna på ett skandinaviskt språk eller alternativt på engelska. Längden får inte överskrida 10 000 ord, fotnoter inkluderat. Artikeln avslutas med en kort sammanfattning på engelska (c:a 150 ord) och nyckelord. Artiklar som värderas för publikation granskas av en anonym fackreferent (peer reviewer). Elektroniska manuskript skickas till andreas.westergren@ctr.lu.se före deadline, som är 1 september. Tänk även på följande:

 1. Använd en allmänt förekommande font (t. ex. Times New Roman) i ett vanligt Word-dokument. För antika språk som t.ex grekiska skall Unicode användas. Titlar och undertitlar skrivs utan CAPS och utan särskilt Word-formatering.
 2. Ta kontakt i förväg om du överväger att använda illustrationer. Författaren är ansvarig för att tillhandahålla högupplösta digitala bilder och att nödvändiga rättigheter inhämtas.
 3. PNA gör ingen språkgranskning, varken när det gäller text på engelska eller nordiska språk, utöver den vanliga korrekturläsningen.
 4. Använd kort tankstreck (–), inte långt (—), och använd bara bindestreck (-) för sammansatta ord.

Referenser

Fullständig litteraturreferens ges i fotnoter (inte slutnoter); artiklar skall inte följas av en bibliografi.
 

Modern litteratur – monografier:

Den första noten har fullständig bibliografisk information:

Jakob Engberg, Impulsore Chresto. Opposition to Christianity in the Roman Empire c. 50–250 AD (Early Christianity in the Context of Antiquity, 2), Frankfurt am Main: Peter Lang 2007, 20.

Efterföljande referenser till samma bok förkortas:

Engberg, Impulsore Chresto, 20.

  

Modern litteratur – tidskriftsartiklar:

Den första noten har fullständig bibliografisk information utan tidsskriftsförkortning:

Nicholas Constas, ”Weaving the Body of God: Proclus of Constantinople, the Theotokos and the Loom of the Flesh”, Journal of Early Christian Studies 3:2 (1995), 169–194 (192–194). [inom parentes anges den eller de sidor man särskilt refererar till]

Efterföljande referenser till samma artikel förkortas:

Constas, ”Weaving the Body of God”, 192.

 

Modern litteratur – artiklar i böcker:

Den första noten har fullständig bibliografisk information:

Stephen J. Shoemaker, ”A Mother’s Passion: Mary at the Crucifixion and Resurrection in the Earliest Life of the Virgin and its Influence on George of Nikomedia’s Passion Homilies”, i: M. Cunningham & L. Brubaker (red.), The Cult of the Mother of God in Byzantium: Texts and Images, Farnham: Ashgate 2011, 53–67 (60). [inom parentes anges den eller de sidor man särskilt refererar till]

Efterföljande referenser till samma artikel förkortas:

Shoemaker, ”Mother’s Passion”, 54.

 

Antika texter

  1. Använd standardförkortningar för bibel-referenser i enlighet med språket artikeln är skriven på.
  2. Andra antika verk anges med fullständigt författarnamn (när det är känt) i den form som vanligtvis används på det språk artikeln är skriven på. Fullständig titel anges på latin eller eventuellt på det språk artikeln är skriven på. Därefter anges vilken modern utgåva eller översättning av texten man refererar till.

Den första noten har fullständig bibliografisk information:

Sozomenos, Historia Ecclesiastica 6.33.1–2, i: Sozomène, Histoire ecclésiastique. Livres 5–6. Texte grec de l’édition par J. Bidez & G. C. Hansen (GCS), introd. et annot. par G. Sabbah, trad. par A.-J. Festugière & B. Grillet, vol. 3 (Sources chrétiennes, 495), Paris: Cerf 2005.

Hieronymus, Vita Pauli Thebani, i: ”Den helige Paulos’ liv”, översatt av Bengt Ellenberger, i: S. Rubenson (red.), Svenskt Patristiskt Bibliotek, vol. 2: Martyrer och helgon, Skellefteå: Artos 2000, 149–161.

Efterföljande referenser till samma verk förkortas:

Sozomenos, Hist. Eccl. 6.33.4

Hieronymus, Vita Pauli 9

 

 

Integritetspolicy

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.