Jämställdhet i det moderna musiklivet – Paneldebatt i skriftlig form med Nätverket 50/50

Författare

  • Emelie Ek
  • Annelie Johansson
  • Magnus Pejlert

Abstract

Jämställdhet i musiklivet diskuteras av företrädare för nätverket 50/50 i artikeln ”Paneldebatt i skriftlig form”. Texten är skriven av Emeli Ek, Annelie Johansson och Magnus Pejlert, och bygger på just ett panelsamtal som fördes under Musik & samhälle-konferensen 2016. Här behandlas bland annat frågor om genus i relation till val av instrument, tillgång till festivalscener samt studieförbundens musikverksamheter.

Downloads

Publicerad

2017-06-16