”Är det verkligen fred vi vill ha?” – Att kommunicera det komplexa fredsbegreppet genom populärmusik

Författare

  • Henrik Brissman Idéhistoria, Lunds universitet

Abstract

Är det verkligen fred vi vill ha? Den frågan ställdes och sjöngs fram av Mikael Wiehe och Hoola Bandola Band. Henrik Brissman sätter i sin artikel sångens text under lupp i sin artikel om fredsfrågorna i politik och i populärmusik. Brissman lyfter bland annat fram likheter mellan Wiehes sång och tendenser i den samtida freds- och konfliktforskningen. Dessutom pekar Brissman på det faktum att ”fred” inte bara refererar till krig och våld, utan också till strukturella förtryck, bland annat på den svenska arbetsmarknaden.

Downloads