Jag har också rätt att ljudsätta världen – genus och musikskapande med digitala verktyg

Författare

  • Camilla Jonasson Malmö högskola

Abstract

I artikeln ”Jag har också rätt att ljudsätta världen - genus och musikskapande med digitala verktyg” problematiserar Camilla Jonasson på vilka sätt genusnormer kan utmanas vid musikskapande med digitala verktyg. Med empirisk utgångspunkt i två musikprojekt diskuteras frågor om ungas musikskapande idag.

Downloads