Smak för musik?

Författare

  • Eva Kjellander Hellqvist

Abstract

Eva Kjellander Hellqvist medverkar med en artikel om musiksmak. Genom en enkätundersökning med hjälp av Facebook visar hon hur deltagarna ger uttryck för smakhierarkier där olika genrer anses ha högre status än andra. Ett viktigt resultat som diskuteras är trenden att olika generationer allt mer närmar sig varandra vad det gäller musiksmak.

Downloads

Publicerad

2016-06-15