Samlandets kunskapsekonomi

Författare

  • Daniel Ericsson
  • Patrik Persson

Abstract

Daniel Ericsson och Patrik Persson vill i sin artikel försöka förstå hur samlare av musik blir till och vilken betydelse kunskap om musik har för samlarens tillblivelse. Särskilt intresse ägnas samlandets ekonomiska aspekter. Genom att utgå ifrån sig själva ger författarna en delvis utelämnande skildring av samlandets logik.

 

Downloads

Publicerad

2016-06-15