Musik och politik: ett tolkningsproblem

Författare

  • Magnus Eriksson

Abstract

Magnus Eriksson borrar i sin artikel i frågan om huruvida musik kan vara politisk, och i så fall hur. En titel eller en sångtext kan ge riktning, men kan instrumental musik, själva den klingande dimensionen, i sig vara politiskt betydelseproducerande? Eriksson diskuterar frågor som dessa via historiska nedslag och ett antal exempel från olika musikgenrer, så som country, klassisk musik och techno.

Downloads

Publicerad

2016-06-15