Reflektioner ur ett pedagogiskt-psykologiskt perspektiv, i spåren av musikens digitalisering

Författare

  • Cecilia Wallerstedt

Abstract

En artikel av Cecilia Wallerstedt som anlägger ett sociokulturellt perspektiv på lärande för att förstå innehållet i musikaliska lärprocesser. Hon visar hur musikaliskt lärande till stor del är beroende av att individen blir delaktig i olika musikaliska praktiker och där själva ”lyssnandet utgör navet”. Detta illustreras med talande exempel från såväl Michael Jacksons som svenska högstadieungdomars musikrepetitioner.

##submission.downloads##

Publicerad

2016-06-15