Foderareal och djurtäthet i Torna och Bara härader 1570-1810

En undersökning baserad på Lennart Andersson Palms databaser

Författare

  • Gustav Olsson Kulturen i Lund

Nyckelord:

agrarhistoria, boskap, boskapsskatter, nötkreatur, djurhållning, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, jordbruksstatistik, djurtäthet, jordbrukshistoria, nötkreatursenhet, revningsprotokoll, jordeböcker, jordebok, Lund, Bara härad, Torna härad

Referenser

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1570. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001684

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1630. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001683

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1690. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001685

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1750. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001686

Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet, Historiska institutionen (2014). Sockenvis jordbruksstatistik för 1810. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002159

Andersson Palm, L. (2013). Sverige 1570. Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Andersson Palm, L. (2016). Sverige 1630. Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. 2.uppl. Göteborg: Institutionens för historiska studier, Göteborgs universitet.

Andersson Palm, L. (2012). Sverige 1690. Åkerbruk, boskapsskötsel, skog, befolkning. Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Dahl, S. (1942). Torna och Bara härader. Studier i Skånes bebyggelse- och näringsgeografi före 1860. Lund: Meddelanden från Lunds universitets geografiska institutions avhandlingar VI.

Forssell, H. (1872-1883). Sverige 1571. Försök till en administrativ-statistisk beskrifning öfver det egentliga Sverige, utan Finland och Estland. Stockholm: Norstedt.

Linde, M. (2012). Sverige 1750. Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Linde, M. & Andersson Palm, L. (2014). Sverige. Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning. Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Skansjö, S. (1997). Skånes historia. Lund: Historiska media.

Tollin, C. (1991). Ättebackar och ödegärden. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Wetterberg, G. (2017). Skånes historia II. 1376-1720. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

BiSoS. (1909). Hushållningssällskapens berättelser för år 1907. Stockholm: P.A. Norstedt & söner.

Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige VII. 1866. Stockholm: Åke C.W. Hammars förlag.

Downloads

Publicerad

2021-04-21