Oxen från dragare till livsmedel

Framväxten av ett köttindustriellt komplex i Sverige under 1900-talets första hälft

Författare

Nyckelord:

slakteri, slaktindustri, slakteriindustri, slaktarbetare, Skåne, arbetarhistoria, slakteriarbetare, köttindustri, slakthus, oxe, oxar

Referenser

Barett, J. R. (1990). Work and Community in the Jungle. Urbana: University of Illinois press.

Eriksson, G. (1959). En bok om Scan 1934-1959. Kävlinge: Scan.

Halpern, R. (1997). Down on the Killing Floor. Black and White Workers in Chicago Packinghouses, 1904–54. Urbana: University of Illinois Press.

Hansson, L. (2000). Slaktandets epok. Ett skånskt andelsslakteris uppgång och fall. Malmö: Team Offset 6 Media.

Hansson, L. (2004). Slakt i takt. Klassformering vid de bondekooperativa slakterierna i Skåne 1908–1946. Växjö: Växjö University Press.

Hellström, G. (1958). Slakterinäringen inför 1930-talets omorganisation. Stockholm: LT.

Jordbruksutredningen (1930). Betänkande angående vissa åtgärder för mejerihanteringens och smörexportens befrämjande (SOU 1930:4). Stockholm.

Jordbruksutredningen (1933). Betänkande angående produktions- och avsättningsförhållandena för slaktdjur samt kött och fläsk (SOU 1932:12). Stockholm.

Jordbruksverket (2015). Livsmedelskonsumtionen i siffror. Hur har konsumtionen utvecklats de senaste femtio åren och varför? (Rapport 2015:15). Jönköping: Jordbruksverket.

Specht, J. (2019). Red Meat Republic. Princeton NJ: Princeton University Press.

Svärdström, K. F. (1959). Från oxdrifter till slakteriförening. Festskrift utgiven till Östergötlands andelsslakteriförenings 25-årsjubileum. Stockholm: LT.

Wade, L. C. (1987). Chicago’s Pride. The Stockyards, Packingtown, and Environs in the Nineteenth Century. Urbana: University of Illinois Press.

Wiking-Faria, P. (1986). ”Ha det förspänt”. Med häst eller oxe som dragare? Husdjuren och vi. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Downloads

Publicerad

2021-04-21