De gränslösa svinen

Författare

Nyckelord:

vildsvin, jaktturism, moraliskt gränsarbete, balansarbete, accounts, viltkött, jakt, fritidsjakt, svin, gränsarbete

Referenser

Cohen, E. (2014). Recreational Hunting. Ethics, Experiences and Commoditization. Tourism Recreation Research, 39(1).

Dagens Nyheter (2020). Så kämpar Berlinborna mot vildsvinsplågan, 7 mars.

Dagens Nyheter (2020). Nakenbadare tog upp jakten på tjuvaktigt svin, 8 augusti.

Dagens Nyheter (2020). Vildsvin orsakade tumult på tysk badstrand, 13 augusti.

Dahl, F. & Sjöberg, G. (2010). Social Sustainability of Hunting Tourism in Sweden. I Matilainen, A. & Keskinarkaus, S. (red.) The Social Sustainability of Hunting Tourism in Northern Europe. Helsinki: Ruralia Institute, University of Helsinki.

Danell, K., Bergström, R., Mattsson, L. & Sörlin, S. (red.) (2017). Jaktens historia i Sverige. Vilt, människa, samhälle, kultur. Stockholm: Liber.

Douglas, M. (1966). Purity and danger. An analysis of concepts of pollution and taboo. London: Routledge & K Paul.

von Essen, E. (2019). How Wild Boar Hunting is Becoming a Battleground. Leisure Sciences. DOI: 10.1080/01490400.2018.1550456

von Essen, E. & Tickle, L. (2019). Leisure or Labour. An Identity Crisis for Modern Hunting? Sociologia Ruralis, 60(1), ss. 174-197.

von Essen, H. (2005). Från allmogejakt till avverkningsjakt. I Åkerberg, S. (red.) Viltvård, älgar och jaktturism. Tvärvetenskapliga perspektiv på jakt och vilt i Sverige 1830-2000. Umeå: Hållbarhetsrådet.

Svensk Jakt (2020) Vass viloplats, nr 5, 2020.

Gunnarsdotter, Y. (2005). Från arbetsgemenskap till fritidsgemenskap. Den svenska landsbygdens omvandling ur Locknevis perspektiv. Diss. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Jakt & Jägare (2020). Aktivister rev ned vildsvinsstängsel, 27 februari.

Jordbruksverket (2019). Rapport. Uppdrag att bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige.

Livsmedelsverket (2019). Avsättning av svenskt vildsvinskött. (Slutrapport, dnr 2018/02334), Uppsala: Livsmedelsverket. https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag-avsattning-av-vildsvin-2018-02334.pdf [2020-11-24]

Naturvårdsverket (2020). Nationell förvaltningsplan för vildsvin, 2020-2025. Stockholm: Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6926-1.pdf [2020-11-24]

Nygård, M. & Uthardt, L. (2011). Opportunity or Threat? Finnish Hunters’ Attitudes to Hunting Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 19(3), ss. 383-401.

Näringsdepartementet (2020). Livsmedelsstrategin 2020-2025. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/regeringen-ger-uppdrag-till-myndigheter-for-att-forenkla-forsaljningav-vildsvinskott [2020-11-24]

Oina, H. & Skogen, K. (2016). Property and Possession. Hunting and the Morality of Landownership in Rural Norway. Society & Natural Resources, 29(1), ss. 104-118.

Scott, B. M. & Lyman, M. S. (1968). Accounts. American Sociological Review, 33(1), ss. 46-62.

Downloads

Publicerad

2021-04-21