Hestens formsprog - middelalderens kampvogn!

Författare

  • Joakim Løvgren Hallands kulturhistoriska museum

Nyckelord:

Häst, hästar, ridkonst, konsthistoria, militärhistoria, kulturhistoria, socialhistoria, riddare, riddarskap, riddarstånd, medeltidens samhälle, medeltida samhälle

Referenser

Büchert, J.N. & Poulsen, B. (2007). Feud in Medieval and Early Modern Europe. Aarhus: Aarhus University Press.

Clark, J. (1995). The Medieval Horse and its Equipment: c. 1150-c. 1450. Suffolk: The Boydell Press.

Christensen, W. (1914). Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans’s Tid. Købehavn: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie.

Christensen, W. (1912). Om nogle af det 15. Århundredes Betegnelser for Adelsstanden. Historisk Tidsskrift, 8(4).

Fabricius, K. (1900). Bondeoprør 1441. Historisk Tidsskrift, 7(2).

Fallows, N. (2010). Jousting in Medieval and Renaissance Iberia. Suffolk: The Boydell Press.

Forgeng, J.L. (2016). The Book of Horsemanship by Duarte I of Portugal. Suffolk: The Boydell Press.

Gamber, O. (1972). Glossarium armorum arma defensiva. Deutsche Ausgabe: Schutzwaffen. Graz.

Horn, F.R.W & Lauring, P. (1994) Saxo Grammaticus Danmarks Krønike. København: Sesam. https://heimskringla.no/wiki/Niels [2020-09-17]

Jansson, S.B. (1993). Erikskrönikan. Stockholm: Tidens Förlag.

Jensen, C.A. (1951). Danske Adelige Gravsten. I-III, udg. København: Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker.

Jónson, F. (1926). Kongespejlet. Konungs skuggsjá. København: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

Kalkar, O. (2000). Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700). I-V. Norge: Historisk institut/Statsarkivet i Bergen.

Knöll, D. J. (1828). Ridkonsten af Herr de la Gueriniere. Öfversatt af En f.d. Kavelleri-Officer. Christianstad: F.F. Cedergreéns Boktryckeri.

Kunsthistorisches Museum Wien (2020). Prunksattel. https://www.khm.at/en/objectdb/detail/373060/ [2020-10-22]

Muy Blog (2020). Lankester. The Problem of the Galloping Horse. https://ejmuybridge.wordpress.com/2010/07/20/lankester-the-problem-of-the-galloping-horse/ [2020-10-22]

Nelson, H. (2015). Antoine de Pluvinel. The Maneige Royal or L’Instruction de Roy, En L’Exercise de Monter à Cheval. U.S.: Xenophon Press.

Lund Nielsen, L. (1996). Kongelig Hesteavl i Danmark før og efter enevælden. Fortid og Nutid, 1.

Paludan-Müller, C. (1971) Grevens Fejde I. Viborg: Specialtrykkeriet.

Registrum ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas svartbok, med tillägg ur Skoklosters codex Aboensis. (1890). Finlands statsarkiv.

Royal Library of Belgium (2020). KBR Ms. 10066-77 Miscellany. https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/17347006/miscellany-ms-10066-77?_lg=fr-BE [2020-10-22]

Tipsmark, K. S. (2018). Herremand til hest. Equin adelskultur i dagbøgerne efter rigsråd Eske Brock. Kulturstudier, 2.

Tobey, E. M. & Deigan, F.B. (2014). Federico Grisone. The Rules of Riding. An Edited Translation of the First Renaissance Treatise on Classical Horsemanship. Arizona: ACMRS.

Downloads

Publicerad

2021-04-21