Ny museipolitik – av gammal vana?

Författare

  • Fredrik Bensch

Nyckelord:

ABM, museologi, museum, museer, museipolitik, kulturpolitik, SOU, statliga utredningar, diskursanalys, museilagen, museidebatt

Referenser

Fahlgren, S. (1998). Diskursanalys, kunskap och kön. Umeå: Umeå universitet

Foucault, M. (1993). Diskursens ordning. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag

Göteborgs universitet. (2016). Remissvar SOU 2015:89 Ny museipolitik. http://www.regeringen.se/49650e/contentassets/448b4da1801249f594ef9e38fec18c0c/goteborgs-universitet.pdf

Lund, J. (2016). Museet vid korsvägen. Göteborg: Göteborgs universitet

Moderna museet. (2016). Remissvar SOU 2015:89 Ny museipolitik. http://www.regeringen.se/49650a/contentassets/448b4da1801249f594ef9e38fec18c0c/moderna-museet.pdf

Nilsson, B. (2016). Remissvar SOU 2015:89 Ny museipolitik. http://www.regeringen.se/49589c/contentassets/448b4da1801249f594ef9e38fec18c0c/bo-nilsson.pdf

SOU 2015:89. Museiutredningen 2014/15. Ny museipolitik

Svensson, C- J. (2014). Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping

Downloads

Publicerad

2018-12-13