Når museer sætter verden i system

Danske museers fælles registreringssystem

Författare

  • Annette Vasström

Referenser

Jespersen, S. (1940). Saglig registrant for Dansk Folkemuseum samt Registrantforslag for danske kulturhistoriske Museer. København: Dansk Folkemuseum

Jespersen, S. (1943). Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser. I Fortid og Nutid , bind XV

Jespersen, S. (1954). Saglig registrant for danske kulturhistoriske museer. Statens Lokalmuseumstilsyn.

Jespersen, S. et al. (1985). Saglig registrant for danske kulturhistoriske museer. København: Dansk Folkemuseum

Knudsen, G. & Kristensen, M. (red.). (1929). Danske Studier. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. http://danskestudier.dk/materiale/1929.pdf

Rasmussen, H. (1979a). Bernhard Olsen. Virke og værker. København: Nationalmuseet

Rasmussen, H. (1979b). Dansk Bondekultur før 1900. Vejleder til Nationalmuseets danske bondesamling. København: Nationalmuseet

Rogan, B. (2010). Tingenes orden. I: Rogan, B. & Amundsen, A. B. (red.) Samling og museum. Oslo: Novus forlag

Svanberg, F. (2009). Museer och samlande. The Museum of National Antiquities Studies nr 12. Stockholm: Statens historiska museum

Vasström, A. (2013). Blutsverwandten. Nationalmuseets Arbejdsmark 2013

Vasström, A. (2019). At sætte verden i system (i tryk, Syddansk Universitetsforlag).

Downloads

Publicerad

2018-12-13