Vem blir ihågkommen på Armémuseum?

Om militärhistoriska samlingars möjligheter och begränsningar

Författare

  • Anna Fredholm

Nyckelord:

Kulturarv, Museer, Museum, Museisamling, militärhistoria, museiföremål, historiebruk, representation, normkritik, identitetspolitik, Mångfald, museilag, insamling, gallring, museietik, samlingsförvaltning, insamlingshistoria, samtidsdokumentation, insamlingspolicy

Referenser

SFS 2007:1178. Förordning med Instruktion för Statens försvarshistoriska museer.

SFS 2017:564. Förordning om statliga museers förfoganden över museiföremål.

SFS 2017:563. Museilag.

Berg, A. (2017). Onyanserat av Wong. Västerbottenskuriren VK-Bloggen. 1 oktober. http://blogg.vk.se/ankiberg/2017/10/01/onyanserat-av-wong/

Berg, I. (2017). Wongs anklagelser mot arkeologer är absurda. Svenska Dagbladet. 4 oktober

Källén, A. (2016). Museer har alltid varit politiska. Svenska Dagbladet. 3 oktober

Linderborg, Å. (2016). Normkritiken satt i tvångströja. Aftonbladet. 3 oktober

Ohlsson, B. (2016). Politisera inte museerna. Svenska Dagbladet. 30 september

Wirtén, P. (2016). Kunskapslöst korståg mot identitetspolitiken. Expressen. 9 oktober

Wong, O. (2016a). Regeringen förvandlar museer till propagandacentraler. Svenska Dagbladet. 8 september

Wong, O. (2016b). Bah Kuhnkes kulturpolitik hotar kulturarvet. Svenska Dagbladet. 28 september

Wong, O. (2017a). Fynd från järnåldern går till metallåtervinningen. Svenska Dagbladet. 9 augusti

Wong, O. (2017b). Museichefer utan kunskap – Förödande för kulturarvet. Svenska Dagbladet. 26 september

Zapata, J. (2016). Normkritiken är en osmickrande spegel. ETC. 22 oktober

Fredholm, A. (red.) (2017). På flykt från krig. Asylsökande, ensamkommande och internflyktingar i Sveriges historia. Stockholm: Armémuseum

Kronberg, K. & Forssberg, A. M. (red.) (2014). Lumpen. Från mönstring till muck. Stockholm: Atlantis

Riksantikvarieämbetet. (2017). God samlingsförvaltning. Stöd för museer i gallringsprocessen. (2017). Stockholm: Riksantikvarieämbetet

Downloads

Publicerad

2018-12-13