Debatter och verkligheter

Kulturpolitik, maktutövning och museivardag på båda sidor sundet

  • Karin Gustavsson
Nyckelord: Kulturpolitik, kulturarv, museer, museum, museilagen, museidebatt, organisation, finansiering, Danmark, Sverige, Öresund, kulturarvspolitik
Publicerad
2018-12-13