Debatter och verkligheter

Kulturpolitik, maktutövning och museivardag på båda sidor sundet

Författare

  • Karin Gustavsson

Nyckelord:

Kulturpolitik, kulturarv, museer, museum, museilagen, museidebatt, organisation, finansiering, Danmark, Sverige, Öresund, kulturarvspolitik

Downloads

Publicerad

2018-12-13