Minnets makt

Om museer och andra monument

Författare

  • Hans Ruin

Nyckelord:

Herder, Humboldt, Nietzsche, Foucault, Berlin, Makt, Historia, Minne, Museum, Samling, Berliner Schloss

Referenser

Bredekamp, H. (2017). Ein Ort radikaler Toleranz. Die Zeit 36 https://www.zeit.de/2017/36/humboldtforum-berlin-stadtschloss-neubau-geschichte

Nietzsche, F. (2017). Så talade Zarathustra. [I-IV]. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion

Nietzsche, F. (2005). Samlade skrifter. Bd 2, Otidsenliga betraktelser I-IV; Efterlämnade skrifter 1872-1875. Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion

Vermeulen, H. F. (2015). Before Boas. The Genesis of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment. Lincoln: University of Nebraska Press

Downloads

Publicerad

2018-12-13