Språk men inga ord

En oriktad rörelse som breder ut sig åt alla håll

Författare

  • Bosse Bergstedt

Nyckelord:

Posthumanistisk pedagogik, pedagogik, posthumanism

Referenser

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway. Quantum physics and the entangelement of matter and meaning. Duke: University Press

Bergstedt, B. (1998). Den livsupplysande texten. En läsning av N. F. S. Grundtvigs pedagogiska skrifter. Stockholm: Carlsson

Bergstedt, B. (2003). Rösten och tecknet. En nyläsning av Grundtvig - skapad ur mötet mellan dansk och svensk kunskapsbildning. I Sanders, H. & Vind, O. (red.) Grundtvig. Nyckeln till det danska? Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag och Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet

Bohr, N. (2013). Filosofiska skrifter. Bind I–III. Aarhus: Forlaget Philosophia

Dahlin, B. (2012). Bildning till verklighet och icke-representationell kunskap. Implikationer för pedagogiken? Studier i pædagogisk filosofi 1 (1)

Deleuze, G. & Guattari, F. (1989). Anti-oedipus. Capitalism and schizophrenia. London: The Athone Press

Deleuze, G. & Guattari, F. (1994). What is philosophy? London: Verso

Favrholdt, D. (2009). Filosoffen Niels Bohr. Köpenhamn: Informations Forlag

Johansson, L. (2015). Tillblivelsen pedagogik. Om att utmana det förgivettagna: En postkvalitativ studie av det ännu-icke-seddas pedagogiska möjligheter. Lund: Lunds universitet

Spindler, F. (2013). Deleuze. Tänkande och blivande. Göteborg: Glänta Produktion

Tranströmer, T. (1997). Dikter. Stockholm: Bonniers

Downloads

Publicerad

2016-12-13