Relationell pedagogik och relationism

Oroande skolfrånvaro som utgångspunkt för skolutveckling

Författare

  • Eunice Moon

Nyckelord:

oroande skolfrånvaro, relationell pedagogik, relationism

Referenser

Aspelin, J. (2005). Den mellanmänskliga vägen. Martin Bubers relationsfilosofi som pedagogisk vägvisning. Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion

Aspelin, J. (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar. Malmö: Gleerup

Aspelin, J. & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerup

Asplund, J. (1979). Teorier om framtiden. Stockholm: Liber Förlag i samarbete med Delegationen för långsiktsmotiverad forskning

Briggs, J. & Peat, F. D. (1989). Turbulent mirror. An illustrated guide to chaos theory and the science of wholeness. 1. ed. New York: Harper & Row

Buber, M. (2013). Jag och du. Ludvika: Dualis

Capra, F. (1996). The web of life. A new synthesis of mind and nature. London: HarperCollins

Friberg, P., Karlberg, M., Sundberg Lax, I. & Palmér, R. (red.) (2015). Hemmasittare och vägen tillbaka. [insatser vid långvarig skolfrånvaro]. Ingarö: Columbus

Gleick, J. (1998). Chaos. The amazing science of the unpredictable. London: Vintage Books.

Hettne, B. (1982). Strömfåra och kontrapunkt i västerländsk utvecklingsdebatt. Stockholm: Naturresurs och miljökomm.

Kaipayil, J. (2012). About Relationalism and Its Distinctiveness as a Method of Thought. https://independent.academia.edu/JosephKaipayil/Conference-Presentations [Hämtad 2016-08-03]

Kuhn, T. S. (1996). The structure of scientific revolutions. Chicago, Ill.: University of Chicago Press

Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to Western thought. New York: Basic Books

Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1992). The tree of knowledge. The biological roots of human understanding. Boston: Shambhala

Merleau-Ponty, M. (1968). The visible and the invisible. Followed by working notes. Evanston: Northwestern Univ.Press

SVT (2016) http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nastan-50-000-barn-ar-borta-fran-skolan?cmpid=del:pd:ny:20160824:nastan-50-000-barn-ar-borta-fran-skolan:nyh [Hämtad 2016-08-31]

Sidorkin, A. M. (1996). An ontological understanding of dialogue in education. http://sidorkin.net/pdf/dis.pdf [Hämtad 2016-08-29]

Sällström, P. (1996). Martin Buber och tillvarons gåta i Buber, M. (1997). Distans och relation. bidrag till en filosofisk antropologi. Ludvika: Dualis

Turkle, S. (2005). The second self. Computers and the human spirit. Cambridge, Mass.: MIT Press

Turkle, S. (2011). Alone together. Why we expect more from technology and less from each other. New York: Basic Books

Wright, M. von (2000). Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet. Diss. Stockholm: Univ.

Östlund, D. (2012). Deltagandets kontextuella villkor. Fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik. Diss. Malmö: Malmö högskola, 2012

Downloads

Publicerad

2016-12-13