Korta kjolar och exponerade ben

om 1920-talets uppstyckade kvinnokropp

Författare

  • Emma Severinsson

Nyckelord:

historia, genus, kön, svensk veckopress, skönhetskultur

Referenser

Andersson, Therése 2006: Beauty Box. Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.

Bard Charlotte 2011: Kjolen. Frihet eller fängelse? Stockholm: Leopard förlag.

Barlow E. Tania, Madeleine Yue Dong mfl 2006: ”The modern girl around the world”. Gender and history 17 (2).

Blomberg, Eva 2006: Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953. Lund: Nordic Academic Press.

Brown, Carolina 2011: Skönhetens mask: historia om kropp och själ, ideal och verklighet. Stockholm: Carlsson.

Jacobs Brumberg, Joan 1998: The body project : an intimate history of American girls. New York : Vintage Books.

Conor, Liz 2004: The Spectacular Modern Woman. Feminine Visibility in the 1920s. Indiana University.

Dahlgren, Anna 2009: “Mode + Fotografi = Bidrag till den svenska modefotografins tidiga historia”. I Gindt, Dirk & Wallenberg, Louise (red.) Mode en introduktion. Stockholm: Raster.

Edwards Nina 2015: Dressed for war. Uniform, civilian clothing and trappings, 1914-1918. New York: I.B. Taurius & Co Ltd.

Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar 1979: Den kultiverade människan. Lund : Liber Läromedel.

Keun, Irmgard 1934: Gilgi – en av oss. Mariestad: Aktiebolaget Tidning för Skaraborgs län.

Kjellman, Ulrika: 2013. ”A whiter shade of pale”. Scandinavian Journal of History 38 (2).

Koda, Harold 2001: Extreme Beauty. The Body Transformed. New York: The Metropolitan Museum of Art.

Shilling, Chris 2003: The body and social theory. London: Sage.

Silverberg, Miriam 1991: “The Modern girl as militant”. I Lee Bernstein, Lee (red.) Recreating Japanese women, 1600-1945. Los Angeles: University of California Press.

Steele, Valerie 1985: Fashion and eroticism : ideals of feminine beauty from the Victorian era to the jazz age. New York: Oxford University press.

Vincent, Susan J 2009: The anatomy of fashion. Dressing the body from the renaissance to today. New York: Berg.

Wosk, Julie 2001: Women and the Machine. Representations from the spinning wheel to the electronic age. London: The John Hopkins university press.

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar