Ud over videnskabens grænser

Om de københavnske dagblades fremstillinger af den homoseksuelle mand omkring år 1900

Författare

  • Niels Nyegaard

Nyckelord:

historia, genus, kön, Danmark, sexualitet, homosexualitet, Den store Sædelighedssag

Referenser

Dahl, Frantz 1902: Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866. 3. udg. København: Th. Linds Efterfølgeres Forlag.

”Midlertidig Lov om nogle Ændringer i Straffelovgivningen”. Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1905. København: J. H. Schultz Forlag.

Geil, Christian 1893: ”Læren om Psychopathia Sexualis og dens retsmedicinske Betydning”. Ugeskrift for læger 4(27).

Pontoppidan, Knud 1893: Psychiatriske Forelæsninger og Studier. Anden Række. København: Forlaget Th. Lind.

Pontoppidan, Knud 1907: Retsmedicinske Forelæsninger og Studier. Første Række. København: Gyldendal.

Tandem 1892: ”Den kontrære Sexualfornemmelse: Fragmenter til Oplysning”. Bibliothek for Læger.

Torp, Carl & Goll, August 1908: Forhandlingerne paa Dansk Kriminalistforenings sjette Aarsmøde den 16-18 Oktober 1907. København: Nordisk Forlag.

Aftenbladet 1906-1907

Ekstrabladet 1906

Kristeligt Dagblad 1906

Middagsposten 1906

Politiken 1906

Andreassen, Rikke & Henningsen, Anne Folke 2011: Menneskeudstilling: Fremvisninger af eksotiske mennesker i Zoologisk Have og Tivoli. København: Tiderne Skifter.

Bech, Henning & Lützen, Karin 1986: Lyst eller nød? Kvinders og mænds homoseksualitet. København.

Boone, Joseph Allen 2014: The Homoerotics of Orientalism. New York: Columbia University Press.

Dalsgaard, Jens Jørgen 1984: ”Den homoseksuelle sædelighedsskandale i København 1906-07”. Upubliceret Speciale. Aarhus: Aarhus Universitet.

Heede, Dag 2003: Herman Bang: Mærkværdige læsninger, toogfirs tableauer. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Hvidt, Kristian 1990: Det folkelige gennembrud og dets mænd, 1850-1900. København: Gyldendal & Politiken.

Lützen, Karin 1986: Hvad hjertet begærer: Kvinders kærlighed til kvinder. København: Tiderne Skifter.

Pedersen, Merete Bøge 2002: ”Mandens lyst – kvindens lod: Køn, seksualitet og lovgivning i det 19. århundrede”. I Arnórsdóttir, Agnes A. & Krasilnikoff, Jens A. (red.) Køn i historien. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Petersen, Michael Nebeling 2012: Somewhere over the Rainbow: Biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle figur. Ph.d.-afhandling. København: Københavns Universitet.

Rerup, Lorenz 1989: Tiden 1864-1914. København: Gyldendal.

Rosen, Wilhelm von 1993: Månens kulør: Studier i dansk bøssehistorie, 1628-1912. København: Rhodos.

Rosen, Wilhelm von 2007: ”Denmark 1866-1976: From Sodomy to Modernity”. I Rydström, Jens & Mustola, Kati (red.) Criminally Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842-1999. Amsterdam: Aksant.

Said, Edward 1994/1979: Orientalism. New York: Vintage Books.

Søllinge, Jette D. & Thomsen, Niels 1989: De danske aviser 1634-1989. Bind 2: 1848-1917. Odense: Odense Universitetsforlag.

Winther, Jens 1970: ”Mellem Højre og Venstre”. I Koch-Olsen, Ib & Stybe, Svend Erik (red.) Studenter gennem 150 år: Træk af Studenterforeningens historie 1820-1970. København: Hassing.

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar