Når pæne piger strejker

En analyse af offentligt ansatte danske kvinders strejkekultur 2008

Författare

  • Astrid Elkjær Sørensen

Nyckelord:

historia, genus, kön, Danmark, strejk

Referenser

Berge, Lars Kjell & Maagerø, Eva (red.) 2005: Semiotics from the North. Nordic approaches to systemic functional linguistics. Oslo: Novus Press.

Cameron, Deborah 2012 [1995]: Verbal hygiene. 2 uppl. New York: Routledge.

Fairclough, Norman 1992: Discourse and social change. Cambridge: Polity press.

Gregfelt, Maria 2009: En naturläkemedelsannons vs. en redaktionell artikel. Uppsats, Text och textdesign, ht 2009. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

Halliday, M.A.K. & Matthiessen, Christian M.I.M. 2004: An introduction to functional grammar. 3 uppl. Reviderad av Christian M.I.M. Matthiessen. London: Arnold.

Andersen, Sara & Frederiksen, Marie 2010: ”Pæne piger kan også strejke – sygeplejerskernes strejke 2008”, Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 2, 2010.

Bille, Marie 2011: ”Uligeløn: Eksperter er vildt uenige”, Børn og Unge nr. 1, 2011.

Bjørst, Byrial Rastad 2006: ”Ligeløn for arbejde af samme værdi”, Arbejderhistorie nr. 2-3, 2006.

Butler, Judith 1993: Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. New York: Routledge.

Caraker, Emmett 2010: ”Sundhedskartellet og overenskomst 2008”. I: I Deding, Mette og Holt, Helle (red.) Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd – en antologi om ligeløn i Danmark. København: SFI

Dabu 2008: ”Fortsat opbakning til strejkende”, TV2 Nyhederne Online, 22.5.2008.

Dahlerup, Drude 1998: Rødstrømperne – den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænkning og gennemslag 1970-1985, Bind 2, København: Gyldendal.

Enoksen, Ivan 2008: ”OK 2008: Et stort skridt nærmere konflikten”, Børn og Unge nr. 08, 2008

Enoksen, Ivan, Bye Jensen, Vibeke og Hagemann, Steffen 2008: ”OK 2008: Smal strejkesejr”, Børn og Unge nr. 22, 2008

Ferree, Myra Marx 2012: Varieties of feminism – german gender politics in global perspective. Stanford, California: Stanford University Press.

Fiig, Christina 2006: ”Det vigtigste er debatten”. I Borchorst, Anette & Christensen, Ann-Dorte (red.) Kønsrefleksioner – om magt og mangfoldighed. Aalborg: Aalborg Universitets forlag.

Gherardi, Silvia 2011: ”Ways of knowing: Gender as a politics of knowledge”. I Jeanes, Emma L. mfl . (red.) Handbook of gender, work & organization. West Sussex: Wiley

Jacobsen, Kurt & Dorthe Pedersen 2010: Kampen om den danske model – da sosu’erne rystede det etablerede system. Viborg: Informations forlag.

Jørgensen, Henning 2010: ”Det offentlige aftalesystem og uligelønnen”. I [Deding, Mette & Holt, Helle (red.) Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd – en antologi om ligeløn i Danmark, København: SFI.

Larsen, Mona 2010: Lønforskelle mellem kvinder og mænd i 2007 – analyser for lønkommissionen. København: SFI

Lykke, Nina 2008: Kønsforskning – En guide til feministisk teori, metodologi og skrift. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Lønkommissionen 2010: Lønkommissionens redegørelse, bind 1. Lønkommissionen. http://www.lonkommissionen.dk/lonkommissionens_medlemmer.html

Moustgaard, Ulrikke 2007: ”Farvel Florence Nightingale”, kvinfo.dk, 16.9.2007.

Møller, Trine 2011: ”Feminist, ikke feminist”. Information. 5.2.2011.

Nielsen, Merete 2008: ”Det var så den strejke”. Fag og Arbejde – fagbladet for FOA. Nr 6, juni 2008.

Nielsen, Niels Møller 2010: Argumenter i kontekst – introduktion til pragmatisk argumentationsanalyse. Frederiksberg: Samfundsfaglitteratur 2010.

Nissen-Petersen, Sigurd 2008: ”Den længste strejke”. Sygeplejersken nr. 12, 13.6.2008.

Pittelkow, Ralf 2008: ”Pittelkow: Derfor blev indgrebet væk”. Jyllandsposten. 1.6.2008.

Ritzau 2008 A: ”Citathistorie fra Politiken: ’Strejke har stor sympati hos danskerne’”. 15.4.2008.

Ritzau 2008 B: ”Citathistorie fra TV2 Nyhederne: ’Fortsat stor opbakning til de strejkende’”, 30.4.2008.

Rohweder, Marianne Schjøtte 2008: Kamp til stregen – 50 dage, der gjorde en forskel. København: FOA

Helle Thorning-Schmidt 2008: ”1. maj 2008”, taget fra dansketaler.dk 16.5.2013.

Sommer, Christina 2008 A: ”Den dag sygeplejerskerne gik…”. Sygeplejersken nr. 9, maj 2008.

Sommer, Christina 2008 B: ”Kampgejst trods dødvande”. Sygeplejersken nr. 11, august 2008.

Sundhedskartellet 2008: ”Nedsættelse af lønkommission stor sejr for Sundhedskartellet”. Sundhedskartellet.dk. 17.9.2008.

Søndergaard, Britta 2008: ”Sygeplejerskerne stemte ja”. Sygeplejersken Nr. 13, 27. juni 2008.

Søndergaard, Dorte Marie 1996: Tegnet på kroppen – Køn: koder og konstruktioner blandt unge voksne i akademia. København: Museum Tusculanums Forlag.

Sørensen, Birte mfl 2008: Tid til nye tider – fotobog over OK08-strejkerne. København: forlaget Arbejderen.

Sørensen, Astrid Elkjær 2014: ”Fra velfærdsbevægelse til ligelønsbevægelse – De offentlige kvinders kamp for ligeløn i forbindelse med forløbet omkring overenskomstforhandlingerne 2008”. Temp - Tidskrift for historie nr. 9, 2014.

Thörnqvist, Christer 2010: ”Kvinder og strejker – I norden og Internationalt”. I Deding, Mette & Holt, Helle (red.) Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd – en antologi om ligeløn i Danmark, København: SFI.

Uoplyst skribent 2008 A: ”OK 08: Klar til konflikt”. Børn og Unge nr. 13, 2008.

Uoplyst skribent 2008 B: ”Politisk uro om ligelønskommission”. Berlingske Tidende 14.4.2008.

Uoplyst skribent 2009: ”Gevinsten fra strejken forsvinder”. politiken.dk 10.4 2009.

Voller, Louise 2008: ”Samfundet skal mærke konsekvenserne af strejken”. Information 16.4.2008.

Wahl, Anna, Charlotte Holgerssson & Pia Höök 2005: ”Ironi as a feminist strategy for women managers”. I Johansson, Ulla & Woodilla, Jill (red.) Irony and organizations. København: Liber Copenhagen Business School Press.

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar