At fejre historien

Refleksioner efter stemmeretsjubilæet i Danmark

Författare

  • Bolette Frydendahl Larsen

Nyckelord:

historia, genus, kön, Öresund, Danmark, rösträtt

Referenser

Andreassen, Rikke 2015: ”Køn i danske medieinstitutioner og danske tv-medier”, Nordicom-information, særnummer: Medier og køn’, 2015:37

Bladt, Lene Elmegaard 2014: ”Kvindesagsorganisationerne og valgretsspørgsmålet 1871-1915”, Danmarkshistorien.dk http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindesagsorganisationerne-og-valgretsspoergsmaalet-1871-1915 (Hentet 2015-08-28)

Dahlerup, Drude & Borchorst 2015: Før og efter stemmeretten: Køn, demokrati og velfærd, København: Frydenlund

Fællesudvalget for Danske Kvinders Valgretstog d. 5. Juni 1915: ”Til Danmarks Kvinder!”, Kvinden og Samfundet, Nummer 9, Årgang 31, 30. maj. http://www.kvinfo.dk/side/444 (Hentet 2015-08-27)

Larsen, Jytte 2008: ”Heltinder og antihelte. Kvindevalgretskampens historiografi”. I Lützen and Nielsen (red.): På kant med historien: Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag, 307-327, København: Museum Tusculanums Forlag.

Larsen, Jytte 2013: ”Kvindevalgret, kvindebevægelse og politiske partier. En analyse af danske strategidiskussioner 1901–1915”, Historisk tidsskrift, København: Den danske historiske forening, Vol. 92.

Larsen, Jytte 2015: Også andre hensyn: Dansk ligestillingshistorie 1915-1953, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Mygind, Johanne 2015: ”At få stemme”, Weekendavisen, Kultur uge 23, 2015, 27. marts. http://www.weekendavisen.dk/art/faa-stemme (Hentet 2015-08-28)

Nielsen, Jytte 2015: ”Kampen for stemmeret”, Nettidsskriftet Kvinfo. Tema: 1915-2015 Stemmeret i 100 år! http://kvinfo.dk/2015/kampen-stemmeret (Hentet 2015-08-28)

Pedersen, Mads Bruun 2015: ”Ingen kongetak for kvinde- og tyendestemmeret”, Avis i anledning af Arbejderhistoriefestival, Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie , 25. April. http://

sfah.dk/upload_dir/docs/Diverse/Endelig-arbejderhistoriefestival_2015_avis_enkeltsider.pdf (Hentet 2015-08-28)

Jorgensen, Anna Sol 2015: ”Historisk kvindeoptog genopfort i Kobenhavn”, dr.dk, 5. Juni. http://www.dr.dk/nyheder/billeder-historisk-kvindeoptog-genopfoert-i-koebenhavn (Hentet 2015-08-28)

Michael Jeppesen 2015: ”Ti stille Kvinde!”, DR2, 9. januar. https://www.dr.dk/tv/se/ti-stille-kvinde/ti-stille-kvinde-1-3 (Hentet 2015-09-01)

Kvinderadet 2015: ”Grundlovsoptog d. 5. juni 2015”, i Nyhedsbrev, 27. Marts. http://kvinderaadet.dk/grundlovsoptog-d-5-juni-2015 (Hentet 2015-10-08)

Vognsen, Gitte 2015: ”Opslag d. 6. Juni 2015”, i facebookgruppen Det historiske kvindetog 5. Juni. (Hentet 2015-08-28)

Kvinfo 2015: ”Tidligere arrangementer”, http://kvinfo.dk/node/1064/arrangementer/arkiv (Hentet 2015-08-28)

P1 eftermiddag 2015: ”Opslag d. 5. Juni 2015”. https://www.facebook.com/p1eftermiddag/posts/987115907979284 (Hentet 2015-08-28)

Den2radio.dk 2015: ”Uge 25”. http://den2radio.dk/udsendelser/den2radio-uge-25-2015/ (Hentet2015-08-28)

Nationalmuseet 2015: ”Dansk Kvindesamfunds banner”, Genstande af enestående betydning/Genstande fra Danmarks Nyere Tid (1660-2000). http://natmus.dk/historisk-viden/temaer/genstande-af-enestaaende-

betydning/genstande-fra-danmarks-nyere-tid-1660-2000/offentligt-liv/ (Hentet 2015-08-28)

Kobenhavns Museum, 2009: ”Kvindernes takketog til Amalienborg i anledning af den nye grundlov 1915,” foto pa Væggen. 6. Oktober. http://vaeggen.copenhagen.dk/media/667 (Hentet 2015-08-28)

Downloads

Nummer

Sektion

Artiklar