Nr 2 (2017): Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete

					Visa Nr 2 (2017): Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete

Sofia Wikman & Ulrika Rickfors

Publicerad: 2017-10-02