Nr 16 (2006): Att hantera arbetslöshet - Om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna