Nr 2 (2010): Påbjuden valfrihet? Om långpendlares och arbetsgivares förhållningssätt till regionförstoringens effekter

					Visa Nr 2 (2010): Påbjuden valfrihet? Om långpendlares och arbetsgivares förhållningssätt till regionförstoringens effekter

Sandra Jönsson & Christina Scholten

(Fulltext kommer inom kort)

Publicerad: 2010-02-02