Nr 14 (2007): "Learning by fighting?" Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsomr

					Visa Nr 14 (2007): "Learning by fighting?" Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsomr

Ewa Gunnarsson, Hanna Westberg, Susanne Eriksson & Dag Balkmar

Publicerad: 2007-11-01

Helt nummer

Rapporter