Nr 10 (2007): Det lilla extra. Om formella och informella relationer mellan personal och vårdtagare inom hemtjänsten