Nr 9 (2007): Överutnyttjandediskursen. En innehålls- och konsekvensanalys av diskursen kring överutnyttjande av sjukförsäkringen

					Visa Nr 9 (2007): Överutnyttjandediskursen. En innehålls- och konsekvensanalys av diskursen kring överutnyttjande av sjukförsäkringen

Annika Hermansson & Björn Johnson

Publicerad: 2007-06-01