Nr 2 (2006): Städerskorna som försvann. Individen i den offentliga sektorn.

Elisabeth Sundin & Gunilla Rapp

Publicerad: 2006-02-01

Helt nummer