No. 2 (2009): När patienten blir kund - Nya stressorer och strategier i läkarens arbete

Wanja Astvik & Eva Bejerot

Published: 2009-02-02

Full Issue