Nr 2 (2009): När patienten blir kund - Nya stressorer och strategier i läkarens arbete

					Visa Nr 2 (2009): När patienten blir kund - Nya stressorer och strategier i läkarens arbete

Wanja Astvik & Eva Bejerot

Publicerad: 2009-02-02

Helt nummer