Nr 1 (2009): Arbetslivsforskning och hållbarhet - Empiriska illustrationer och framtidsvisioner