Nr 3 (2008): Från reserv till reserv - Genusaspekter på den regionala arbetsmarknadspolitiken

					Visa Nr 3 (2008): Från reserv till reserv - Genusaspekter på den regionala arbetsmarknadspolitiken

Författare: Johanna Overud, Ann-Mari Sätre & Arja Tyrkkö

Publicerad: 2008-03-02

Helt nummer

Kapitel