Nr 1 (2008): Medbestämmande i det nya arbetslivet - Forskare analyserar och diskuterar inflytande i arbetslivet