Nr 15 (2005): Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – kartläggning av förekomst och chefers inställning

Marianne Döös, Marika Hanson, Tomas Backström, Lena Wilhelmson & Åsa Hemborg

Publicerad: 2005-11-01

Helt nummer

Rapporter