Nr 6 (2005): Arbetsvärderingars stabilitet och föränderlighet i ett genusperspektiv

Sjuksköterskor och högskoleingenjörer i övergången från yrkesutbildningen in i arbetslivet.

Tom Hagström & Anders Kjellberg

Publicerad: 2005-06-01

Helt nummer