Nr 7 (2004): Företagande och gemenskap – små företags kultur, samverkan och konkurrens