Nr 6 (2001): Förskjutning i segregeringsmönster på yrkesnivå

Bearbetning av folk- och bostadsräkningarna 1970–1990
och arbetsmiljöundersökningarna 1989–1995.

Arja Tyrkkö & Hanna Westberg

Publicerad: 2001-06-01

Helt nummer