Nr 2 (2001): Arbete, arbetsorganisation och arbetsmarknad för kultur- och medieverksamma

Översikt över forskning och utredning.

Johan M Sanne

Publicerad: 2001-02-01

Helt nummer