Nr 3 (2000): Världar emellan? Frågan om etnisk mångfald i kulturlivet

Förstudie om invandrade kultur- och mediearbetares situation på arbetsmarknaden, med diskussion om vidare forskning.

Cajsa Lagerkvist

Publicerad: 2000-03-01

Helt nummer