Nr 2 (2000): Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet : Rapporter till Nordiskt arbetsrättsligt möte 2000

2000_2

Nordiskt arbetsrättsligt möte hölls den 23–25 augusti 2000 i Uppsala. Mötet arrangerades i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet och universiteten i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Vid mötet behandlades två frågeställningar, dels metoder att motverka låglönekonkurrens dels arbetstagares integritet. I denna bok återges de nationella rapporter som presenterades vid mötet. 
Jonas Malmberg (red)

Publicerad: 2000-02-01

Helt nummer