Så här gjorde jag! Inspiration och erfarenhetsutbyte kring webbaserat lärande och digitala verktyg

Authors

  • Åsa Forsberg
  • Maria Hedberg
  • Malin Irhammar
  • Sam Leissner
  • Marita Ljungqvist
  • Lena Landgren
  • Ebba Ossiannilsson

Abstract

Under vårt rundabordssamtal på inspirationskonferensen 2012 vill vi utbyta erfarenheter kring att utveckla och sprida e-lärande och digitala resurser vid ett lärosäte. Vår utgångspunkt är det universitetsgemensamma projektet Webbaserat lärande och digitala resurser. En mötesplats för dialog, erfarenhetsutbyte och förädling av goda idéer kring studenters lärandemiljöer (Irhammar & Landgren 2011). Projektet syftar till att i samverkan med fakulteterna och studentkårerna utveckla universitetsgemensamma fysiska och digitala mötesplatser för erfarenhetsutbyte och inspiration inom och mellan universitetets fakulteter när det gäller hur man kan använda digitala resurser för undervisning och lärande. Det syftar även till att få en mer samlad bild av små och stora utvecklingsprojekt inom området nätbaserad undervisning och lärande som pågår vid Lunds universitet.

Published

2013-05-13