Strukturerad gruppläsning inför omtentamen

Authors

  • Anna Axelsson
  • Roy Andersson

Keywords:

samarbetslärande, gruppläsning, programmering

Abstract

Vi har identifierat att det finns en grupp studenter som återkommande bara nästan når upp till godkänt på tentamen i den inledande programmeringskursen. Huvudproblemet har varit att studenterna efter en tentamen släpper kursen helt tills det är dags att tentera igen och då måste de börja inläsningen från en lägre nivå.
Genom att på försök erbjuda en strukturerad gruppläsning för de som inte legat alltför långt från godkänt inför omtentamen har vi lyckats bryta detta mönster hos de flesta som väljer att delta. Gruppläsningen startar direkt när tentamensresultatet är fastställt vilket löser problemet med att studenterna släpper kursen under lång tid. När de väl börjar den intensiva läsningen inför omtentamen är de minst på samma nivå som när de tenterade förra gången. Detta tillsammans med alla fördelar som samarbetslärande i grupp medför gör att de flesta som deltagit också klarar nästa tentamen.
Studenterna är positiva till konceptet och menar att det hjälpt dem att lyfta sig till godkänt (eller ännu högre).
Själva gruppläsningen består av en inledande träff där vi lärare berättar om konceptet och formerar studiegrupper samt trycker på vissa nyckelbegrepp och ger dem generella tips för deras gruppläsande. Därefter träffas studenterna i sina respektive studiegrupper efter eget upplägg ett antal gånger innan vi lärare erbjuder en gemensam frågestund för alla grupperna ca en vecka innan nästa tentamen. Det är studenterna som ansvarar för att arbetet i gruppen fungerar och lärarkostnaden är låg i förhållande till utfallet.

Published

2013-05-13