Rättvis bedömning av projektarbeten

Authors

  • Martin Bengtsson
  • Elin A Topp

Abstract

Vi har studerat möjligheterna för att ändra examinationen av en projektkurs vid LTH och införa gradering av projektuppgifterna. Den största anledningen till detta är att projektet är en så stor del av kursen, samtidigt som betyget helt baserar sig på tentamensresultatet. För att detta ska vara möjligt krävs det att vi kan säkerhetsställa en rättvis individuell bedömning av studenternas arbete inom gruppen, vem har gjort vad? Dessutom måste man undvika sk “free riders”, studenter som utan att bidra med sin del av arbetet får samma betyg som övriga gruppen.

Published

2013-01-17

Issue

Section

Articles