Utmaningar med och strategier för skriftlig, enkelriktad feedback

Authors

  • Jing Li
  • Kristjan Pullerits
  • Kristofer Hägg
  • Maja Svenbro
  • Sofia Högstrand
  • Tove Rydén Sonesson

Keywords:

skriftlig feedback, självreglerat lärande (SRL), laborationsrapport

Abstract

I flera kurser som ges vid Lunds tekniska högskola är laborationer med efterföljande laborationsrapporter vanliga lär- och examinationsmoment. Studentgrupperna är ofta stora och de undervisningstimmar som avsatts för laborationshandledarna är begränsade. Laborationshandledarnas möjligheter att ge utförlig feedback på de rapporter som studenterna lämnar in är därför små. Som en följd av detta ges vanligtvis kortfattad och skriftlig feedback på studenternas prestation utan något utrymme för ytterligare återkoppling eller dialog.


I rapporten utgår författarna från en specifik kurs som ges på bio- och kemiteknikprogrammen och tar avstamp i teorier om självreglerat lärande (SRL) för att identifiera och diskutera utmaningar med denna typ av feedback. Utifrån denna diskussion presenteras vidare förslag på konkreta strategier för att, utifrån de rådande förutsättningarna, maximera värdet av den feedback som ges.

Published

2018-12-31