Arkiv

2016

Vol 27 (2016): Pommern: ett gränsfall i tid och rum

Pommern är en fascinerande gränsregion. Under sin långa och brokiga historia beboddes den både av slavisktalande och tysktalande folk, till och från med inslag av skandinaver. Sedan de moderna tyska och polska nationalismernas födelse på 1800-talet har den tyska och polska historieskrivningen om denna region präglats av partiskhet. De oberoende rösterna av forskare utanför de tyska och polska kulturernas kretsar har därför alltid varit välbehövliga, men tyvärr alltför sällsynta.
Det är en viktig anledning till varför publikationen av detta arbete, författat av den svenska kulturgeografen Thomas Lundén känns angelägen. Slavica Lundensia upplåter sina spalter för denna skrift inte minst för att påminna om det komplexa tysk-polsk-svenska kulturarvet i regionen och betona vikten av att studera gränsområden i en tid som präglas av spänning mellan dem som vill upphäva de nationella gränsernas betydelse och dem som hävdar deras nödvändighet.


2010

Vol 25 (2010): The Search for the Modern Identity.Polish Response to Modernity and Europe in the 20th Century

Editorial board: Fiona Björling & Barbara Törnquist-Plewa

Assistant editor: Terho Paulsson

ISSN: 0346-8712

ISBN: 978-91-97267-3-6


2009

Vol 24 (2009): The Arts in Dialogue. Essays in honour of Fiona Björling

Editorial board:

Fiona Björling

Barbara Törnquist-Plewa

 

Editors:

Johanna Lindblad

Terho Paulsson

Karin Sarsenov

Miloslava Slavíčková

Barbara Törnquist-Plewa

 

ISSN: 0316-8712

ISBN 13: 978-91-976267-2-9

ISBN 10: 91-976267-2-4


2007

Vol 23 (2007): Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig påverkan

Barbara Törnquist-Plewa (red.)

Editorial board: Barbara Törnquist-Plewa & Fiona Björling

ISSN: 0346-8712

ISBN 10: 978-91-976267-1-2

ISBN 13: 91-976267-1-6

 

Editor's note:

This 23rd volume of Slavica Lundensia contains articles presented at or written in connection with a conference endded "Reiadons and Mutual Cultural Influences between the Nations in the Baltic Sea Region: Focus on Scandinavia and Poland". The conference took place in Lund on 16-17 September 2005 and was organised by the Polish-Scandinavian Research Institute in Copenhagen, the Department of East and Central European Studies at Lund Uni­versity and the Centre for European Studies, Lund University. The purpose of the conference was to celebrate the twentieth anniversary of the foundation of the Polish-Scandinavian Rese­arch Institute in Copenhagen.

 

The majority of the articles in this volume concern Polish-Scandinavian relations in the past, while four of them treat contemporary issues. The articles are written in Polish or in Swedish, with one exception of an article in English. Each article is followed by a summary in another language than the main text English, German, Polish or Danish - in order to give readers who do not know Polish, Swedish or Danish the gist of the contents.


2005

Vol 22 (2005): Words, Deeds and Values. The Intelligentsia in Russia and Poland during the Nineteenth and Twentieth Centuries

Iditorial board: Lars Steensland (General editor)

Fiona Björling

Barbara Törnquist-Plewa

 

Assistant editor: Alexander Pereswetoff-Morath

 

ISSN: 0346-8712

ISBN: 91-970201-9-2


2001

Vol 21 (2001): On the Verge. Russian thought between the nineteenth and twentieth centuries

General editor: Lars Steensland

Assistant editor: Alexander Pereswetoff-Morath

Editorial board: Fiona Björling, Lars Steensland & Barbara Törnquist-Plewa

ISSN: 0346-8712


2000


1999

Vol 19 (1999): Through a Glass Darkly. Cultural representation in the dialogue between Central, Eastern and Western Europe.

Edited by Fiona Björling

ISSN: 0346-8712

The 19TH volume of Slavica Lundensia contains papers delivered at a symposium entitled Constituting and Reconstituting Central and Eastern Europe. Cultural representations in the dialogue between Central, Eastern and Western Europe which was held in Lund on January 29-31 1999. The symposium was organised within the research project The Intelligentsia as the Creators of Social Values in Russia and Poland during the Nineteenth and the Twentieth Centuries which receives its financial support from The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

The following papers were delivered at the symposium but have not been submitted for publication:
Olivier Danjoux (Lund), Civil Society in the Baltic Countries Before and After Independence;
Nikolaj Migunov (St. Petersburg), The Russian Intelligentsia in the Search for a New Identity: Between Traditional Patterns and Present-Day Sociocultural Patterns;
Steven Sampson (Lund), Mafia and Antimafia in Europeanist, Occi-dentalist and Orientalist Discourses.


1998

Vol 18 (1998): Adam Mickiewicz - polack, litauer och europé

General editor: Lars Steensland

Editor for this issue: Barbara Törnquist-Plewa

ISSN: 0346-8712


1997

Vol 17 (1997): Русская акценторафия. Правилаи тенденции в употреблении надстрочных знаков в русских рукописях, преимущественно XV и XVI

General editor: Lars Steensland

Assistant editor: Alla Binder

ISSN: 0346-8712

Editor's note:

This book is the first attempt to create a comprehensive manual of Russian accentography, i.e the systematic study of the function of the supralinear signs in Russian manuscripts (and early printed books). The author has gathered and systematized the findings of such prominent specialists in the field as Bulatova, Kolesov, and Zaliznja, and presents this material together with information from complementary sources as well as his own observations. The "rules"  are richly illustrated with authentic examples taken directly from manuscripts. The author would greatly appreciate comments and suggestions for improvements of the text.

Vol 16 (1997): Språk och identitet i Vitryssland - En studie i den vitryska nationalismens historia

General editor: Lars Steensland

Assistant editor: Alla Binder

ISSN: 0346-8712

 

Editor's note

This book on the Belorussian concept of nationalty is the result of research on questions of "national-building" in Central and Eastern Europe, conducted by the author at Lund University Slavic Department. The Study presented here in Slavica Lundensia is an extended and elaborated part of the monograph on the role of language in the process and nation-building in Central and Eastern Europe (Poland, Hungary, Chech Republic, Slovakia, Ukraine and Belorussia), which the author is planning to publish next year.

1996

Vol 15 (1996): Ϲлавянский кодекс SUB, Slav. 1 в Ϲтокгольме Предварительное описание

General editor: Lars Steensland

Assistant editor: Alla Binder

ISSN: 0346-8712

Editor's note

Hitherto Slavica Lundensia has for the most part published papers and articles, read and written in connection with conferences, symposia and other similiar occasions. From now on the series will offer the possibility of publishing minor monographs, of which the present study is an example. This book is the result of a joint project conducted by the Slavic Departments of Lund and Stockholm Universities. For a summary in English se page 99.


1995

Vol 14 (1995): Intelligentsia in the Interim. Recent Experiences from Central and Eastern Europe

General editor: Lars Steensland

Editor for this Issue: Fiona Björling

Assistant Editor: Alla Binder

ISSN: 0346-8712

Slavica Lundensia 14 contains papers delivered at the Symposium devoted to The New Role of the Intellegentsia and Eastern Europe which took place in Lund on September 17-18, 1993

 

Lars Kleberg's paper, The Intelligentsia is Dead! Long Live the Intelligentsia has not been submitted for publication. The introductory article by Fiona Björling was written after the symposium by way of a frame and conclusion.


1991

Vol 13 (1991): Ur de slaviska folkens historia

Editor: L'ubomir Ďurovič

Assistant editor: Alla Binder

ISSN: 0346-8712

 

Bandet Slavica Lundensia  13 innehåller huvudsakligen referat från symposiet Centraleuropas kulturhistoria som ägde rum 6-7 oktober 1989 i Lund. Referaten кудьтура Словакии вконтексте Средііей Евроііыы av N. Leselidze (Tblisi) och ’Tjeckisk nationalidentitet og orientering  i omverlden av P. Bugge (Århus) har publicerats annostädes. Artiklarna  ’Kunskapsvakuum i Ryssland’ av L’ Ďurovič och ’The cultural context and impact of the Protestant Reformation in Slovakia’ av D.P Daniel har presenterats för det XII Nordiska Slavistmötet i Lund/Backagården i augusti 1990.

 

Vid den slutgiltiga redigeringen har inte hänsyn tagits till de politiska förändringarna efter hösten 1989.

 

Slavica Lundensia 13 contains a number of papers devoted t single themes concering the cultural history of Slavonic peoples. They are written in Scandinavian languages, Polish or English. No summaries in other languages are given.

 


1988

Vol 12 (1988): Diaspora Languages in Western Europe

Editor: L’ubomír Ďurovič

Assistant editor: Alla Binder

ISSN: 0346-8712

Papers from the workshop "Language Minorities - Children's Language in Diaspora" held on july 22nd, 1987 at the international congress for the study of child language in Lund, Sweden.


1987

Vol 11 (1987): Child Language in Diaspora. Serbo-Croatian in West European Countries

Editor: L’ubomir Ďurovič

Assistant editor: Alla Binder

ISSN: 0346-8712

 

This volume of Slavica Lundensia contains materiale from a symposium held at the Department of Slavonic Languages in Lund, August 26th-29th, 1986. A paper by T. Paulsson, presented at the IVth Swedish-Polish Slavonic Conference in Jurata in September of 1986 and concerned with Polish children's language in Swedish diaspora, is also included.


The   articles   discuss   different   aspects   of Yugoslav children's language in   West-European   diaspora   (phonetic,    grammatical and lexical structures, children's communicative competence, linguistic     aspects   of   the   "home   language"   instruction   in Swedish schools).


The symposium was organized by the Archive for Diaspora Languages at   the   Slavonic Department öf the University of Lund, a research project subsidized by the Swedish Board   of   Education (Skolöverstyrelsen),    the   Swedish   Ministry of Employment and the Tercentenary Foundation of the Bank of Sweden.


1986

Vol 10 (1986): Slavica L'ubomír Ďurovič Sexagenario dedicata

Editor: L’ubomír Ďurovič

 

Redactional committee:

Alla Binder

Fiona Björling

Terho Paulsson

Miloslava Slavičkova

 

ISSN: 0346-8712


1983

Vol 9 (1983): Lingua in diaspora. Studies in the Language of the Second Generation of Yugoslav Immigrant Children in Sweden

Editor: L’ubomír Ďurovič

Assistant editor: Alla Binder

 

Printed with a grant from the Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences

The volume Lingua in Diaspora  (= Slavica Lundensia 9) contains materials concerning the Serbocroatian/Croatian language as spoken by Yugoslav immigrant children living in Sweden.


The articles discuss immigrant children's linguistic conditions in general,   the case systems in the idiolects of school-start children and the development of vocabulary (both mother tongue and Swedish)  in ages 4-18 years. The last two articles present the computer processing used in this investigation project  (storing,   search and analysis programs).


In the second part of the volume are published selected children's texts (representing different case systems) from the Archives for Diaspora Language at the Slavonic Department  (Lund University).
In this volume the name

"Serbocroatian/Croatoserbian/Croatian/Serbian language" is abbreviated as "S/C".


1980

Vol 8 (1980): Bohemica et Slovaca

Editor:L’ubomír Ďurovič

Assistant editor: Georg Jaugelis, Alla Binder

ISSN: 0346-8712


1979

Vol 7 (1979): Sueco - Polonica. Materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, forsakar (szwecja), 15-18 VI 1979

Editor: L’ubomír Ďurovič

Assistant editor. Georg Jaugelis

Editorial note

This issue of SLAVICA LUNDENSIA contains contributions to the second Swedish-Polish Slavic conference which was held in Forsakar, Sweden, June 15-18 1979, and organized by Association of Swedish Slavists (Svenska slavistförbundet). Apart from the papers published in the present volume, the paper  “Aparat pojęciowy opisu składniowego” was presented at the Conference by Dr. Z Zaron.

      The papers are published in the language in which they were delivered.


1978


1977

Vol 5 (1977): Litteraria

Editor: L’ubomír Ďurovič

Assistant editor. Georg Jaugelis

 

Editorial note:

The papers by Lena Tybjærg and Lars Kleberg were deliverid at a symposium on "The Twentieth Century Russian Novel" held at the Slavic Institute in Lund in December 1976, at the instigation of Fiona Björling, researcher assitent. Karina Vamling's paper is a student contribution submitted on the same occasion. All three papers have been translated into russian by Alla Binder.


1976

Vol 4 (1976): Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam (1908-1976)

Editor: L’ubomír Ďurovič

Assistant editor: Georg Jaugelis


1975

Vol 3 (1975): Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Editor: L’ubomír Ďurovič

Assistant editor: Georg Jaugelis


1 - 25 av 27 komponenter     1 2 > >>