Vol 13 (1991): Ur de slaviska folkens historia

Editor: L'ubomir Ďurovič

Assistant editor: Alla Binder

ISSN: 0346-8712

 

Bandet Slavica Lundensia  13 innehåller huvudsakligen referat från symposiet Centraleuropas kulturhistoria som ägde rum 6-7 oktober 1989 i Lund. Referaten кудьтура Словакии вконтексте Средііей Евроііыы av N. Leselidze (Tblisi) och ’Tjeckisk nationalidentitet og orientering  i omverlden av P. Bugge (Århus) har publicerats annostädes. Artiklarna  ’Kunskapsvakuum i Ryssland’ av L’ Ďurovič och ’The cultural context and impact of the Protestant Reformation in Slovakia’ av D.P Daniel har presenterats för det XII Nordiska Slavistmötet i Lund/Backagården i augusti 1990.

 

Vid den slutgiltiga redigeringen har inte hänsyn tagits till de politiska förändringarna efter hösten 1989.

 

Slavica Lundensia 13 contains a number of papers devoted t single themes concering the cultural history of Slavonic peoples. They are written in Scandinavian languages, Polish or English. No summaries in other languages are given.

 

Publicerad: 2014-06-02