Logotyp för Vetenskapssocieteten i Lund

Senaste numret

Årsbok 2022
					Visa Årsbok 2022

Publicerad: 2022-01-01

Helt nummer

Visa alla nummer

Vetenskapssocieteten i Lund har sedan 1920 givit ut en årsbok med vetenskapliga uppsatser och meddelande som rör humaniora, teologi och samhällsvetenskap. Med anledning av 100-årsjubileet 2020 har samtliga årsböcker retrodigitaliserats och finns nu fritt tillgängliga att ladda ner. Är du intresserad av att köpa fysiska ex kan du kontakta Skriftserierna vid HT, skriftserier@ht.lu.se.