Om tidskriften

Uppgiften för Vetenskapssocieteten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. Under årtionden har stödet till humaniora på olika vägar utvecklats och levandegjorts. Föreläsningar och exkursioner utgör viktiga inslag i verksamheten, liksom utgivning av skrifter och stöd till yngre forskare.

Kort historik

Några unga "arga" docenter bildade 1920 Vetenskapssocieteten, ett forum för modern, humanistisk forskning i Lund. Till grundarna hörde ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren, etnologen Wilhelm von Sydow och historikern Lauritz Weibull. Friherrinnan Henriette Coyet på Torup var medlem av den första styrelsen.