Vol 82 (2007): Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition

					Visa Vol 82 (2007): Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition

Två punkter var angelägna för Martin Luther: tron skulle förmedlas till hjärtat ochhjärtpunkten i hans kristna trostolkning var frälsningen genom tron allena. Båda ärlika angelägna i dag som på 1500-talet och ger anledning till många frågor:Vad betydde det för Luther att bli välsignad? Vad har hänt med Luthers psalmer?Vilken roll har psalmerna haft i gudstjänstlivet? Vad är »luthersk« koral? Kan manspåra Luthers teologi i modern psalm? Vad har en modern konfirmandlärobok medLuther att göra?

Som reformator ställdes Luther inför uppgiften att skapa nytt på kyrkolivets olikaområden: bibeltolkning, psalmdiktning, gudstjänstliv, kyrkomusik, undervisning.Hans initiativ har haft betydelse långt utöver hans egen tid, men man glömmerlätt bort att mycket av det som sker i kyrkolivet idag har sin utgångspunkt i hansverksamhet på 1500-talet.

Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 2007 presenterar uppsatser som med utgångspunkti Luthers verksamhet följer utvecklingen fram till idag. Här behandlas uppsatserkring liturgi, hymnologi, kateketik och musik.

Publicerad: 2013-03-24